สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก APF Family

ประโยชน์ของการสะสมคะแนน

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. การสะสมคะแนน APF Family point สมาชิกจะต้องมีการ log in ในการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ www.goodlifeforyou.com ทุกครั้ง
 2. รับ APF Family Point ทุกการใช้จ่าย 100 บาท เท่ากับ 100 คะแนน บนยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไปบน www.goodlifeforyou.com
 3. สมาชิกสามารถนำคะแนน AFP Family point เป็นส่วนลดสำหรับใช้ในการซื้อสินค้าบน www.goodlifeforyou.com หรือสามารถนำคะแนนแลกของรางวัลพิเศษ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ใน www.apffamily.com
 4. รับ APF Family Point x2 ในเดือนเกิด (โดยเป็นสมาชิกระดับ Silver ขึ้นไป)
 5. รับ APF Family Point x3 ในเดือนเกิด (โดยเป็นสมาชิกระดับ Platinum ขึ้นไป)
 6. สมาชิก APF Family มีสิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาพิเศษประจำเดือนได้
 7. สมาชิก APF Family มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางอำพลฟูดส์ ได้โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 8. คะแนนสะสมของสมาชิก ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้บุคคลอื่นได้
 9. สมาชิกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้ หากทำการแลกคะแนนไปแล้ว
 10. การสะสมคะแนน และการใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัลต่างๆ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบนช่องทาง www.goodlifeforyou.com เท่านั้น
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ของรางวัล หรือคะแนนสะสมของสมาชิก APF Family โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. รายการสินค้าพิเศษ เป็นไปตามนโยบายทางบริษัทกำหนดเท่านั้น