ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ ท่าเตียน

392/56-57 ซอยปรีชาพาณิชย์ ถนนมหาราช

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ส่วนกลาง: +66(0) 2622-3434 (auto)

โทรสาร: +66(0) 2226-1829

ดาวน์โหลดแผนที่

สำนักงานปิ่นเกล้า

5/895 ชั้น 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: +66(0) 2622-3434 (auto)

โทรสาร: +66(0) 2226-1829

ดาวน์โหลดแผนที่

โรงงาน พุทธมณฑล สาย 5

57 หมู่ 3 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐม 73220

โทรศัพท์ : +66(0) 2497-9111

โทรสาร : +66(0) 2420-4781

ดาวน์โหลดแผนที่

โรงงานราชบุรี

ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

โทรศัพท์ : อยู่ระหว่างดำเนินการ

โทรสาร : อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดาวน์โหลดแผนที่

ศูนย์นวัตกรรมอำพลฟูดส์(APF Innovation Center)

57 หมู่ 3 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐม 73220

โทรศัพท์ : +66(0) 2811-8550-3

โทรสาร : +66(0) 2420-4781

ดาวน์โหลดแผนที่

ศูนย์กระจายสินค้า

ศูนย์กระจายสินค้าดอนตูม

103/1 หมู่ 7 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม

จ.นครปฐม 73150

โทรศัพท์ : +66(0) 3430-0131

โทรสาร : -

ดาวน์โหลดแผนที่

ศูนย์กระจายสินค้า จ.ขอนแก่น

67 หมู่ 8 ถนนเหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : +66(0) 4300-2230

โทรสาร : -

ดาวน์โหลดแผนที่