แลกสิทธิพิเศษ

ดังกิ้น โดนัท
มูลค่า 20 คะแนน

แลกสินค้า

ตั๋วชมภาพยนตร์
มูลค่า 20 คะแนน

แลกสินค้า

บัตรกำนัลไอศครีม
มูลค่า 20 คะแนน

แลกสินค้า